• 04:45 - 04/01/2018

    Xích Công Nghiệp Minh Lớn chuyên cung cấp xích công nghiệp, xích inox, xích máy in, xích máy cày, xích máy xới, xích máy kubota, xích nhựa luồng điện trong máy CNC. Cung cấp khớp nối công nghiệp.

  • 04:36 - 04/01/2018

    Chúng tôi chuyên nhận gia công các loại nhông